تست هاي تمريني واژگان زبان كنكور

تست هاي تمريني واژگان زبان كنكور

تست هاي تمريني واژگان زبان كنكور

در اين متن، سعي مي كنيم براي تمرين بيشتر داوطلبان عزيز كنكور، تعدادي تست استاندارد وازگان زبان كنكور را بهمراه پاسخ تشريحي مرور نماييم.

به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد براي افزليش مهارت با مرور و تمرين زياد تست هاي استاندارد، مهارت تست زني خود را در درس زبان كنكور تا حد امكان افزايش دهند.

لازم به توضيح است كه تست هاي اين مجموعه به مرور افزايش مي يابند، پس تا شب كنكور هر هفته سري به اين مجموعه بزنيد!

تست شماره ۱

۱٫ The driver was ………. taken to hospital as he had been badly injured in the car accident.

   ۱) wisely                     ۲) immediately      

   ۳) seriously                 ۴) entirely

 پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  راننده بلافاصله به بیمارستان برده شد چون در تصادف اتومبیل به شدت مجروح شده بود.

گزینه اول به معنی “عاقلانه”، گزینه سوم به معنی “بطور جدي” و گزینه چهارم به معنی “بطور كامل” می باشند.

 

تست شماره ۲ 

۲٫ ٌٌWhen he finally graduated, Victor felt he had ………. everything he set out to do.

   ۱) combined                 ۲) expressed            

   ۳) achieved                  ۴) suggested

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  وقتی که سرانجام فارغ التحصیل شد، ویکتور احساس کرد که هر چه را برای انجام دادن تعیین کرده بود بدست آورده است.

گرینه اول به معنی “تركيب كردن”، گزینه دوم به معنی “بيان كردن” و گزینه چهارم به معنی “پيشنهاد كردن” می باشند.

 

تست شماره ۳

 

۳٫ One of the club members raised a question but it was not taken ………… because everyone agreed that it was totally irrelevant to the subject under discussion.

۱) surely                             ۲) suitably           

۳) seriously                        ۴) necessarily

پاسخ:

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله: يكي از اعضاي باشگاه سوالي پرسيد اما جدي گرفته نشد چراكه همگي موافقت كردند كه كاملا با موضوع در دست بررسي بي ارتباط بوده است.

معني گزينه ها:

۱٫بطور حتم                      ۲٫ بطور مناسب          

۳٫ جدي                          ۴٫ الزامي

 

تست شماره ۴

۳٫ Reza is not happy with his income, so he is ……….. a new job in a large city.

    ۱) turning on                        ۲) turning up   

    ۳) looking for                        ۴) looking after

پاسخ: 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

معني جمله: رضا از درآمدي كه دارد راضي نيست، بنابراين او در يك شهر بزرگ به دنبال يك كار جديد مي گردد.

معني گزينه ها:

۱٫روشن كردن                      ۲٫ بلند كردن (صدا)    

۳٫ دنبال گشتن                    ۴٫ مراقبت كردن

 

تست شماره ۵

 

۵٫ Machines can now perform many ……….. tasks in the home.

   ۱) irrelevant                     ۲) surrounding      

   ۳) anxious                        ۴) repetitive

پاسخ: 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

معني جمله: حالا ماشين ها مي توانند كارهاي تكراري زيادي را در خانه انجام دهند.

معني گزينه ها:

       ۱٫نامربوط                     ۲٫ اطراف  

  1. نگران                      ۴٫ تكراري

 

تست شماره ۶ 

۶٫ For years, scientists have been trying to find good answers to this…………………… .

   ۱) puzzle                        ۲) capacity

   ۳) purpose                     ۴) projection

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله :  دانشمندان سال های زیادی است که سعی می کنند پاسخ های خوبی برای این معما پیدا کنند.

معني گزينه ها:

       ۱٫معما                     ۲٫ ظرفيت 

  1. قصد                     ۴٫ طرح و تصوير

 

تست شماره ۷

۷٫ The pilot ……………. mainly on flying and spoke very little.

   ۱) concentrated             ۲) transferred       

   ۳) distracted                   ۴) experienced

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

معنی جمله : خلبان اساسا” بر روی پرواز تمرکز کرد و خیلی کم صحبت کرد.

معني گزينه ها:

۱٫ تمركز كرد                 ۲٫ انتقال داد

۳٫ منحرف كرد               ۴٫ تجربه كرد

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹