تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت چهارم

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت چهارم

تست های درک مطلب زبان کنکور  قسمت چهارم

به منظور افزایش مهارت شما عزیزان در قسمت تست های درک مطلب زبان کنکور در این مقاله دوباره به بررسی یک نمونه دیگر از این متون می پردازیم.

لازم به ذکر است که در این سری مقالات از زبان کنکور، سعی می شود که بر روی متون قدری مشکل تر از متون متداول در آزمون های علوم ریاضی، تجربی و انسانی مطالعه شود تا به ارتقاء توانایی و اعتماد به نفس شما عریران در پاسخگویی به این گونه تست های زبان کنکور، کمک نماید.

درباره اين متن

این متن به بحث درباره گیاه بامبو می پردازد. باز هم تاکید می کنیم که قبل از مطالعه تحلیل، ترجمه متن و پاسخ تست ها، با مطالعه دقیق متن زبان کنکور، پاسخ های پیشنهادی خود را در گوشه ای یادداشت نمایید و سپس با پاسخ های صحیح ارائه شده در انتها مقایسه کنید. کل زمان خواندن متن و پاسخ به تست ها برای این متن، ۸ دقیقه منظور گردد.

نكات مهم حين خواندن متن

در طول خواندن متن، از هر چه در دایره لغات ذهن خود دارید استفاده کنید. اگر لغتی را قبلا دیده اید ولی معنی آن را بخاطر نمی آورید، در جایی یادداشت کنید که پس از اتمام زمان پاسخگویی، حتما معنی آن را پیدا نموده و دوباره در جای بکار رفته در متن، ترجمه کل جمله را انجام دهید.

با این تکنیک که به آن “فراگیری لغات در کاربرد” می گویند، معنی آن کلمه را هیچ وقت فراموش نخواهید کرد.

بهر حال درک مطلب، یکی از بخش های مهم با تعداد تست های زیاد در آزمون زبان کنکور بوده و هر چه شما بیشتر روی آن وقت و انرژی صرف کنید، در نتیجه نهایی شما اثر بسیار خوبی خواهد داشت.

پیشنهاد می شود از متون کنکورهای سال های گذشته که با ترجمه کامل و پاسخ های تشریحی در مجموعه CD زبان کنکور هوشیار گردآوری شده، استفاده نموده و مهارت خود را در این بخش تا حد امکان افزایش دهید.

متن درك مطلب اين قسمت:

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

PASSAGE 4:

Bamboo is a type of grass.  It comes in a wide variety of forms, ranging in height from 30 centimeters to more than 40 meters. It is also the world’s fastest-growing woody plant; some species can grow more than a meter in a day.

Bamboo’s ecological root extends beyond providing food and habitat for animals. Bamboo tends to grow in stands made up of groups of individual plants that grow from root systems known as rhizomes.

Its extensive rhizome systems, which lie in the top layers of the soil, are crucial in preventing soil erosion. And there is growing evidence that bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics.

“Bamboo’s pattern of mass flowering and mass death leaves behind large areas of dry biomass that attract wildfire,” says Kapos.

“When these burn, they create patches of open ground within the forest far bigger than would he left by a fallen tree”.

Patchiness helps to preserve diversity because certain plant species do better during the early stages of regeneration when there are gaps in the canopy.

However, bamboo’s most immediate significance lies in its economic value. Modem processing techniques mean that it can be used in a variety of ways, for example, as flooring and laminates.

One of the fastest growing bamboo products is paper.

Twenty-five percent of paper produced in India is made from bamboo fiber, and in Brazil, 100,000 hectares of bamboo are grown for its production. Of course, bamboo’s main function has always been in domestic applications, and as a locally traded commodity it’s worth about $4.5 billion annually.

Because of its versatility, flexibility and strength (its tensile strength compares to that of some steel), it has traditionally been used in construction. Today, more than one billion people worldwide live in bamboo houses.

Bamboo is often the only readily available raw material for people in many developing countries, says Chris Stapleton, a research associate at the Royal Botanic Gardens.

“Bamboo can be harvested from forest areas or grown quickly elsewhere, and then converted simply without expensive machinery or facilities,” he says.

“In this way, it contributes substantially to poverty alleviation and wealth creation.”

 

  1. Which of the following best describes the relationship of the second paragraph to the first one?

۱) It moderates the degree of the significance attached to bamboo in the first paragraph by way of reference to scientific evidence.

۲) It cites examples of human misuse of bamboo, which is likely to impair its ecological role described in the first paragraph.

۳) It moves on to another application domain of bamboo in addition to the one discussed in the first paragraph

۴) It provides tangible examples for each claim made about the utility of bamboo in the first paragraph.

  1. All of the following are true about bamboo EXCEPT that it …………..

۱) endangers animals’ life in forests by creating gaps in the canopy

۲) is instrumental in contributing to forest dynamics

۳) is used by some animals for shelter

۴) helps protect soil from erosion

  1. Why has the author referred to India and Brazil in paragraph 2?

۱) Because they both use bambo·o to fight poverty

۲) Because they both grow the largest amount of bamboo globally

۳) Because they both support the assertion that one of the fastest growing bamboo products is paper

۴) Because they both make the most economic use of bamboo by exporting it for paper production in other countries

  1. The word “that” in paragraph 2 refers to …………..

۱) tensile strength                                   ۲) commodity

۳) versatility                                              ۴) bamboo

  1. The tone of the passage could best be described as ………….. .

۱) critical and demanding

۲) favorable and supportive

۳) scholarly and concerned

۴) skeptical and questioning

تحلیل متن 

مطابق معمول تست های درک مطلب، در این متن نیز با کلمات ظاهرا پیچیده و عجیبی مانند rhizomes (به معنی ساقه های زیرزمینی ریشه مانند) مواجه می شوید که همانطوریکه قبلا توضیح داده شد، مفهوم این نوع کلمات با استفاده از معنی و مفهوم کلی جمله یا پاراگراف، قابل تشخیص می باشند.

در این متن به بررسی آثار زیست محیطی و اقتصادی گیاه بامو پرداخته شده و همانطوریکه مشاهده می شود، حجم وسیعی از اطلاعات به خواننده داده شده است.

در اینگونه متن ها، لازم نیست تمرکز خود را به فهم دقیق مطالب غلمی ارائه شده معطوف نمایید، بلکه با مرور سریع موارد فوق قادر خواهید بود بسرعت سوالات مطرح شده در هر موضوع را پاسخ داده و از کمبود وقت جلوگیری نمایید.

بخاطر داشته باشید که با توجه به اینکه زبان انگلیسی معمولا آخرین درسی است که در آزمون عمومی کنکور به سراغ آن می روید، به احتمال زیاد زمانی برای از دست دادن در اختیار نخواهید داشت!!

پس دوباره ممارست و تمرین برای پاسخگویی سریع تست ها و موفقیت در آزمون زبان کنکور را تاکید می نماییم.

ترجمه متن 

توضیح اینکه در ترجمه متن، قسمتهایی که در متن نیست ولی برای توضیح بیشتر آورده شده به رنگ سبز نوشته شده اند.

بامبو (چوب خیزران) نوعی علف می باشد. آن (بامبو) با اشکال متنوع بسیاری وجود دارد، که از لحاظ ارتفاعی از ۳۰ سانتی‌متر تا بیش از ۴۰ متر دامنه دارند.

آن همچنین سریع‌ترین گیاه چوبی جهان از لحاظ رشد است؛ برخی از گونه‌ها می‌توانند در روز بیش از یک متر رشد کنند.

ریشة بوم شناختی (اکولوژیک) بامبو فراتر از فراهم کردن غذا و محل زندگی حیوانات وسعت دارد.

بامبو تمایل به رشد در دسته هایی که از گروه‌های گیاهان انفرادی تشکیل شده‌اند و از (طریق) سیستم‌های ریشه‌ای تحت عنوان ساقه‌های زیرزمینی (rhizomes) رشد می‌کنند، دارد.

سیستم‌های ساقه‌های زیرزمینی گستردۀ آنها که در لایه‌های بالایی خاک قرار می‌گیرند، در جلوگیری از فرسایش خاک نقش حیاتی دارند. و شواهد رو به رشدی وجود دارد دال بر اینکه بامبو نقش مهمی در تعیین ساختار و پویایی جنگلی ایفا می‌نماید.

کاپوس (Kapos) می‌گوید:

“الگوی گل‌‌دهی فراوان و مرگ انبوه بامبو، مناطق وسیعی از زیست توده‌های (biomass) خشک را باقی می‌گذارد که باعث جذب آتش سریع می‌شود”

“زمانی که اینها می‌سوزند، در جنگل قطعاتی از زمین‌هایی باز (خالی از درخت) که خیلی بزرگتر از قطعاتی است که به‌وسیلۀ یک درخت قطع شده به جای می‌ماند، ایجاد می‌کنند.”

این زمین‌های باز به حفظ تنوع کمک می‌کنند چرا که گونه‌های گیاهی خاصی طی مراحل اولیه باززایی (تولید تازه) زمانی که شکاف‌هایی در تاج پوشش گیاهی (canopy) جنگل وجود دارد، بهتر رشد می‌کنند.

به هر حال، شاخص ترین اهمیت بامبو در ارزش اقتصادی آن قرار دارد.

فنون بهره‌وری مدرن به این هدف هستند که آن (بامبو) می‌تواند به‌روش‌های گوناگونی به‌طور مثال به‌عنوان لمینت‌ها و کفپوش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از سریع‌ترین فرآورده‌های روبه رشد بامبو، کاغذ است.

۲۵ درصد از کاغذ تولید شده در هند از الیاف بامبو ساخته می‌شود و در برزیل صدها هزار هکتار از بامبو ‌ها به خاطر تولید آن (کاغذ) کاشته می‌شوند.

البته، نقش اصلی بامبو همیشه در مصارف داخلی بوده است و به‌عنوان یک محصول تجارت منطقه ای سالانه ۵/۴ میلیارد دلار ارزش دارد.

به‌خاطر تنوع، انعطاف و قدرتش (قدرت کششی آن با بعضی از فولادها مقایسه می شود)، آن (بامبو) به‌طور سنتی در ساخت و ساز (ساختمان) استفاده شده است.

امروزه، بیش از یک میلیارد از مردم در سراسر جهان در خانه‌های بامبویی زندگی می‌کنند.

کریس استپلتون (Chris Stapleton) استاد تحقیق در باغ‌های گیاه‌شناسی سلطنتی می‌گوید که بامبو معمولا تنها ماده خام با دسترسی آسان برای مردم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.

او می‌گوید “بامبو می‌تواند از مناطق جنگلی درو شود و سریعاً در جای دیگری کاشته شود، و به سهولت بدون ماشین‌آلات یا تسهیلات گران‌قیمت (به تجهیزات مورد نیاز) تبدیل شود”. “بدین صورت آن (بامبو) در کاهش فقر و ایجاد ثروت بطور چشمگیری مشارکت می‌کند.”

پاسخ تست ها:

  1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال : کدامیک از موارد زیر بهتر ارتباط پاراگراف دوم را به پاراگراف اول توصیف می‌کند؟

پاسخ صحیح : آن به دامنه کاربردی دیگری علاوه بر آن موردی که در پاراگراف اول مطرح شده وارد می‌شود.

 

  1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

مطابق متن، “با ایجاد فاصله در تاج پوشش گیاهی زندگی حیوانات جنگل را به‌خطر می‌اندازد” در مورد بامبو صحیح نیست. اصولا در این متن به ذکر نکات منفی بامبوها پرداخته نشده، پس بسرعت می توان پاسخ صحیح این تست را پیدا نمود.

 

  1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

سوال : چرا مولف در پاراگراف ۲ به هند و برزیل اشاره کرده است؟

پاسخ صحیح : چون هر دو آنها مدعی هستند که یکی از سریعترین محصولات روبه رشد بامبو، کاغذ است.

 

  1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

مطابق متن، کلمۀ  that  در پاراگراف ۲ به قدرت کششی اشاره می‌کند.

 

  1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

با مرور متن و مشاهده تعاریف درج شده از امتیازهای امبو، لحن متن را می‌توان به‌عنوان مطلوب و پشتیبان توصیف کرد.

 

با امید عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹