متن‌هاي تمريني درك مطلب زبان كنكور

متن‌هاي تمريني درك مطلب زبان كنكور

متن‌هاي تمريني درك مطلب زبان كنكور

در اين مقاله، به تحليل چند متن درك مطلب استاندارد ازمون‌هاي زبان كنكور مي پردازيم. با توجه به اينكه سهم تست هاي درك مطلب (۸ تست) نسبت به كل تست‌هاي زبان كنكور (۲۵ تست) بسيار قابل توجه مي باشد (حدود ۳۲ درصد كل تست‌هاي آزمون زبان!)، و از طرفي متاسفانه بطور كلي سرعت عمل دانش آموزان و داوطلبان گرامي كنكور در اين بخش كم بوده و در نتيجه، از تعداد زيادي از تست‌هاي اين قسمت جا مي مانند، بر آن شديم كه مقاله ديگري در مورد تمرين اين متون درك مطلب تهيه نماييم.

مقالات ديگر در مورد تست‌هاي درك مطلب

لازم به يادآوري است كه قبلا مقالات اختصاصي براي آموزش روش تحليل و پاسخ گويي به تست‌هاي درك مطلب آزمون زبان كنكور (تحت عنوان “تست هاي درك مطلب – قسمت اول” و “تست هاي درك مطلب – قسمت دوم” ) ارائه شده بود كه پيشنهاد مي‌گردد مقالات فوق با دقت و حوصله فراوان مطالعه گردند. براي آمادگي كنكور، تمرين متون درك مطلب بشدت توصيه مي گردد.

 

متن اول

Economic circumstances also affect life expectancy, which is a statistical measure of the average time an organism is expected to live. For example, in the United Kingdom, life expectancy in the wealthiest and richest areas is several years higher than in the poorest areas. This may reflect factors such as diet and lifestyle, as well as access to medical care. It may also reflect a selective effect: people with chronic life – threatening illnesses are less likely to become rich or to live in rich areas. In Glasgow, the difference is amongst the highest in the world: life expectancy for males in the heavily deprived Calton area stands at 54, which is 28 years less than in the rich area of Lenzie, which is only 8 km away.

Life expectancy is also likely to be affected by exposure to high levels of highway air pollution or industrial air pollution. This is one way that people’s job can have a major effect on life expectancy. Coal miners (and in prior generations, asbestos cutters) often have lower life expediencies than average life expediencies. Other factors affecting an individual’s life expectancy are genetic illnesses, drug use, tobacco smoking, fatness, access to health care, diet and exercise.

۱٫ What does the paragraph before this passage most probably discuss?

   ۱) A factor or factors influencing life expectancy

   ۲) When the idea of life expectancy first appeared

   ۳) People’s economic conditions in different countries

   ۴) Why people now live longer than they did in the past

۲٫ What aspect of life expectancy in the United Kingdom does the first paragraph deal with?

   ۱) The reasons why it is so high

   ۲) Techniques used to increase it

   ۳) Why it is not fixed from year to year

   ۴) How it is affected by people’s economic conditions

۳٫ The word “which” in the first paragraph refers to ……………

   ۱) Glasgow           ۲) difference                   ۳) Calton area             ۴) life expectancy

۴٫ Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor affecting life expectancy?

   ۱) Job                   ۲) Country one lives in    ۳) Diet and exercise      ۴) Access to health care

ترجمه متن و پاسخ

شرایط اقتصادی هم بر امید به زندگی تأثیر می‌گذارد که یک مقیاس آماری از زمان متوسطی است که یک موجود زنده انتظار دارد که زنده بماند. به‌عنوان مثال در انگلستان، امید به زندگی در مرفه‌ترین و ثروتمندترین مناطق، چندین سال بیشتر از فقیرترین مناطق است. این ممکن است عواملی از قبیل رژیم غذایی و سبک زندگی را به مانند دسترسی به مراقبت پزشکی نشان می‌دهد. این ممکن است همچنین اثری انتخابی را منعکس کند: افراد با بیماری‌های مزمن تهدید‌کنندۀ زندگی به احتمال کمتر ثروتمند می‌شوند یا اینکه که در مناطق ثروتمند زندگی می‌کنند. در گلاسکو این تفاوت در میان بالاترین در دنیاست: امید به زندگی برای مردان در منطقۀ به شدت محروم کلتن ۵۴ سال است که ۲۸ سال کمتر از منطقة ثروتمند لنزی است که فقط ۸ کیلومتر دورتر است.

امید به زندگی همچنین احتمالاً تحت تأثیر در معرض آلودگی هوای بزرگراه یا آلودگی هوای صنعتی قرار گرفتن، می‌باشد. این روشی است که شغل افراد می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر امید به‌زندگی بگذارد. معدنچیان زغال سنگ (و در نسل‌های پیشین قطع‌کننده‌های آزبست) اغلب نسبت به‌کسانی که امید به زندگی متوسطی داشتند، امید به زندگی کمتری داشتند.

  1. گزينه ۱    پاراگراف قبل از این متن احتمالاً در مورد چه چیزی بحث می‌کند؟ عامل یا عواملی که بر امید به زندگی تأثیر می‌گذارد.
  2. گزينه ۴    پاراگراف اول به کدام جنبه از امید به زندگی در انگلستان ارتباط دارد؟ چگونه آن (امید به زندگی) تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد.
  3. گزينه ۴    کلمۀ which در پارگراف اول به امید به زندگی اشاره می‌کند.
  4. گزينه ۲    به کدامیک از موارد زیر به‌عنوان عامل تأثیر‌گذار بر امید به زندگی اشاره نشده است؟ کشوری که شخص در آن زندگی می‌کند. 

      

متن دوم

The strongest earthquake to hit Mexico for decades left at least 58 dead and hundreds injured on Friday, after wreaking destruction on the country’s south which is a poor region. Rescue workers were struggling to reach isolated rural communities across the worst-hit states of Chiapas and Oaxaca, many of them located high in rugged mountains. The powerful quake damaged buildings as far away as Mexico City. It was also felt in much of Guatemala, where damage to buildings was reported.

Enrique Pena Nieto, the Mexican president, said the quake had registered a magnitude of 8.2, the strongest the country had suffered in more than a century. Mr. Pena Nieto reported more than 260 aftershocks up to a magnitude of 6.1, and warned there could be more to come, encouraging people to stay safe and listen to public announcements. He said the quake was felt by around 50 million of Mexico’s roughly 120 million populations. Schools were closed in 11 states so officials could inspect the buildings for structural damage.

۱٫ According to the passage, the earthquake …………….. .

   ۱) mostly affected a poor region of Mexico

   ۲) was felt by all the people in Mexico

   ۳) measured 6.1 on the Richter scale

   ۴) happened near Mexico City

 ۲٫ Many of the villages affected by the earthquake …………….. .

   ۱) received help immediately after the event

   ۲) had already experienced a strong quake

   ۳) were located in the mountains                   

   ۴) were destroyed to the ground

۳٫ Which of the following is TRUE about the aftershocks mentioned in the passage?

   ۱) They caused more damage than expected.

   ۲) They were as strong as the earthquake itself.

   ۳) They were greater than two hundred and fifty in number

   ۴) They had worried Mexico’s President because the people seemed careless about them.

۴٫ The passage is most probably part of a ………………. .

   ۱) scientific paper

   ۲) news report

   ۳) geography book

   ۴) president’s speech

ترجمه متن و پاسخ

در طی چندین دهه، قوی‌ترین زلزله‌ای که به مکزیک اصابت کرد بعد از ایجاد تخریب بسیار زیان‌آور در جنوب کشور که منطقۀ فقیری است حداقل ۵۸ کشته و صدها مجروح در روز جمعه به جای گذاشت. امدادگران تلاش می‌کردند تا به جوامع روستایی دور افتاده در ایالت‌های Chiapas و Oaxaca که شدیدترین اصابت را داشتند برسند، بسیاری از آنها در کوه‌های ناهموار قرار داشتند، این تکان قوی به ساختمان‌های دورتر از مکزوسیتی آسیب رساند. آن (تکان) در بیشتر مناطق گواتمالا که خسارت به ساختمان‌ها گزارش شد نیز احساس شد.

انریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیک گفت این تکان با بزرگی ۲/۸ ثبت شده بود، قوی‌ترین تکانی است که کشور در طی یک قرن گذشته متحمل شده بود. آقای پنانیتو بیش از ۲۶۰ پس‌لرزه تا بزرگی ۱/۶ را گزارش کرد و هشدار داد که تعداد بیشتری هم خواهد بود در حالیکه مردم را تشویق می‌کرد که آرام بمانند و به اطلاعیه‌های عمومی گوش دهند. او گفت که این لرزه توسط تقریباً ۵۰ میلیون مکزیکی و تقریباً ۱۲۰ میلیون نفر احساس شد. مدارس در ۱۱ ایالت بسته شدند تا مقامات بتوانند ساختمان‌ها را برای آسیب‌های ساختاری مورد بررسی قرار دهند.

  1. گزينه ۱    مطابق متن این زلزله بیشتر بر مناطق فقیر مکزیک اثر گذاشت.
  2. گزينه ۳    بسیاری از روستاهای تحت تأثیر زلزله در کوه‌ها قرار داشتند.
  3. گزينه ۳    کدامیک از موارد زیر در مورد پس‌لرزه‌های اشاره شده در متن درست است؟ آنها بیشتر از ۲۵۰ تا در تعداد بودند.
  4. گزينه ۲    این متن به احتمال زیاد بخشی از یک گزارش خبری است.

 

متن سوم

According to the National Academy of Science, the Earth`s surface temperature has risen by about 1 degree Fahrenheit in the past century, with increased warming during the past two decades. There is new and stronger evidence that most of the warming over the last 50 years is because of humans activities. Humans activities have changed the chemical composition of the atmosphere by build up of greenhouse gases-primarily carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. The heat-trapping property of these gases is inevitable although doubts exist about exactly how earth`s climate responds to them.

۱- The text says that ….

۱) The twentieth century has had no change in temperature.

۲) In the present century the Earth is not getting warmer.

۳) The last two decades have been warmer than before.

۴) The Earth`s inner temperature has decreased in the past century.

۲- Human activities ….

۱) have been the cause of increase in greenhouse gases.

۲) might be very useful for the atmosphere.

۳) have changed the shape of the atmosphere.

۴) have kept the chemical composition of the atmosphere fixed.

۳- The underlined word “primarily” is closest in meaning to ….

۱) hardly                  ۲) mainly              ۳) terribly             ۴) lastly

۴- Which one is NOT among the damaging gases mentioned in the text?

۱) methane      ۲) carbon dioxide 3) nitrous oxide   ۴) carbon monoxide

۵- Which of the following sentences is NOT true?

۱) Green house gases trap heat in the atmosphere.

۲) Human activities disturb the balance of the gases in the atmosphere.

۳) There is no evidence about global warming.

۴) Green house gases are dangerous for the planet.

ترجمه متن و پاسخ

طبق (گزارش) آكادمي ملي علوم، دماي سطح زمين در حدود يك درجه‌ي فارنهايت در قرن پيش افزايش يافته است، همراه با افزايش گرما در دو دهه‌ي گذشته، شواهد محكم و جديدي وجود دارد كه بيش‌تر گرما در طي ۵۰ سال اخير به علت فعاليت‌هاي انسان است. فعاليت‌هاي انسان، ساختار شيميايي جو را به وسيله‌ي ايجاد گازهاي گلخانه‌اي خصوصا دي‌اكسيد كربن ، متان و اكسيد نيتروژن تغيير داده است. خاصيت نگهداري گرماي اين گازها حتمي است اگر چه شك‌هايي وجود دارد در مورد اينكه آب و هواي زمين چگونه به آن‌ها دقيقاً جواب مي‌دهد.

   ۱- گزينه ۳  متن مي‌گويد كه: دودهه‌ي گذشته، گرم‌تر از قبل بوده است.

   ۲- گزينه ۱  فعاليت‌هاي انسان: علت افزايش گازهاي گلخانه‌اي بوده است.

   ۳- گزينه ۲  كلمه‌ مشخص شده «primarily» نزديك‌ترين معني را به «mainly» (خصوصا) دارد.

   ۴- گزينه ۴  كدام يك در ميان خسارت‌هاي گازها كه در متن اشاره شده، نمي‌باشد؟ منواكسيد كربن

   ۵- گزينه ۳  عبارت “شواهدي براي گرم شدن كلي زمين موجود نيست” صحيح نمي باشد.

 

متن چهارم

BPA is a chemical that is put into plastics that are used as food containers. Unfortunately, some of the BPA passed from the containers in to the foods that they are meant to protect. When people and animals eat those foods, BPA goes in to their bodies. There are studies that have found that BPA can increase our chances of getting a number of serious diseases. Many food companies are concerned about that risk and are starting to use containers that contain no BPA.

That`s good right? Not necessarily. Some scientists say that the order chemicals being used might turn out to be dangerous as well. They could possibly be even worse!

۱- According to this article, BPA

    ۱) leaks into food 2) is used to make food taste better

    ۳) means better plastic Articles    ۴) makes us strong

۲- Food companies are starting to …..

    ۱) charge more for BPA

    ۲) tell people not to worry about BPA

    ۳) use containers that do not contain BPA

    ۴) Tell that they don`t use BPA in their containers.

۳- Some of the new food containers ….

    ۱) look more colorful

    ۲) might have chemicals that are dangerous

    ۳) have extra BPA at no additional charge

    ۴) leak all over shelves.

۴- The underlined word” concerned “is closest in meaning to …

    ۱) Sorry                    ۲) worried            ۳) pleased             ۴) ashamed

۵- The final paragraph of the article makes the point that ….

    ۱) There is no such thing as a safe food container.

    ۲) BPA might really be good for use.

    ۳) It`s best to just stop eating.

    ۴) Change does not always mean improvement.

ترجمه متن و پاسخ

BPA (بی پی ای)، ماده‌اي شيميايي است كه در پلاستيك‌هايي كه به عنوان ظرف غذا استفاده مي‌شوند، قرار داده مي‌شود. متأسفانه مقداري از BPA از ظرف به داخل غذايي كه بايد مورد حفاظت قرار گيرد،‌ منتقل مي‌شود وقتي افراد و حيوانات آن غذا را مي‌خورند، BPA به بدن آنها وارد مي‌شود. مطالعاتي وجود دارند كه نشان داده‌اند كه BPA مي‌تواند شانس ابتلا به چندين بيماري جدّي را در ما افزايش دهد. بسياري از شركت‌هاي غذايي در مورد اين خطر نگران شده‌اند و شروع به استفاده از ظرف‌هايي كرده‌اند كه BPA ندارند. چيزي بعنوان ظرف غذاي سالم وجود ندارد.

بسيار خوب، درست است؟ لزوماً نه. بعضي از دانشمندان مي‌گويند كه ديگر مواد شيميايي كه استفاده مي‌شوند ممكن است همچنين خطرناك از آب دربيايند. ممكن است آن‌ها حتّي خطرناك‌تر باشند.

۱- گزينه ۱   برطبق اين مقاله، BPA  به داخل غذا نفوذ مي‌كند .

۲- گزينه ۳  شركت‌هاي غذايي شروع   به استفاده از ظرف‌هايي كرده‌اند كه شامل BPA نمي‌شوند.

۳- گزينه ۲   برخي از ظروف غذا  ممكن است موادّ شيميايي را داشته باشند كه خطرناك مي‌باشند.

۴- گزينه ۲   كلمه مشخص شده‌   concerned  نزديكترين معني را به كلمه‌ي  worried  (نگران ) دارد.

۵- گزينه ۱    چيزي بعنوان ظرف غذاي سالم وجود ندارد .

 

متن پنجم

Weather forecasting is the use of science and technology to predict the state of the atmosphere for a given location. Human beings have tried to predict the weather informally for thousands of years, and formally since the nineteenth century. Weather forecasts are made by collecting quantitative data about the current state of the atmosphere on a given place and using scientific understanding of atmospheric processes to predict how the atmosphere will be on that place.

Once an all-human endeavor based mainly upon changes in barometric pressure, current weather conditions, and sky condition, weather forecasting now relies on computer-based models that considers atmospheric factors. Human input is still required to select the best possible forecast model to base the forecast upon, which involves pattern recognition skills teleconnections, knowledge of model performance, and knowledge of model basis. The ever changing nature of the atmosphere, the great computational power required to solve the equations that describe the atmosphere, error involved in measuring the initial conditions, and an incomplete understanding of atmospheric processes mean that forecasts become less accurate as the difference in current time and the time for which the forecast is being made increases.

۱٫ According to the passage, weather forecasting…………

     ۱) is a new technology                       ۲) has a long history

     ۳) began less than 100 years ago       ۴) is not as effective as it used to be

۲٫ The passage is mainly concerned with………………

     ۱) the reasons why humans are attracted to weather forecasting.

     ۲) the circumstances under which weathermen make mistakes

     ۳) a definition of weather forecasting and the way it is done.

     ۴) the early methods used to predict weather conditions.

۳٫ What does the passage state about the role of humans in modern weather forecasting?

     ۱) Human work is necessity

     ۲) There is no need for humans.

     ۳) Even people with no expert knowledge can do weather forecasting.

     ۴) It now depends more no human intervention than was the case in less modern weather forecasting models.

۴٫ The word “which” near the end of paragraph2 refers to……………..

     ۱) processes                                   ۲) Forecasts

     ۳) difference in current time             ۴) Time

 

نرجمه متن و پاسخ

پیش بینی وضع هوا کاربرد علم و فن آوری برای پیش بینی وضعیت جو برای منطقه ای خاص است. انسان تلاش کرده است برای هزاران سال آب و هوا را به طور غیر رسمی و از قرن ۱۹ به طور رسمی پیش بینی کند. پیش بینی هوا با جمع آوری اطلاعات کمی در مورد وضعیت کنونی جو در مکانی خاص و استفاده از درک علمی از فرآیندهای جوی برای پیش بینی اینکه جو در آن محل چگونه خواهد بود، انجام  می شود.

   زمانی تلاش بشر عمدتا بر اساس تغییرات در فشار بارومتریک، شرایط آب و هوایی موجود، و وضعیت آسمان بود، در حالیکه امروزه پیش بینی هوا بر مدل های کامپیوتری که عوامل جوی را در نظر می گیرد، بستگی دارد. اطلاعات انسان هنوز برای انتخاب بهترین مدل پیشگویی ممکن، برای  اینکه پیش بینی را بر اساس آن قرار دهیم مورد نیاز است، که این مدل شامل مهارت های تشخیص الگو، ارتباط از راه دور، دانش اجرای مدل، و آگاهی از مبنای مدل می شود. ماهیت تغییر پذیری دائم جو، قدرت محاسبه ای بالا برای حل معادلاتی که جو را توصیف می کنند، خطای اندازه گیری شرایط اولیه، و درک ناقص از فرآیندهای جوی به این معنی است که هرچه تفاوت در زمان جاری و زمانی که برای آن پیش بینی انجام می شود افزایش یابد، پیش گویی ها از درستی کمتری برخوردارند.

۱- گزینه ۲   طبق متن، پیش بینی هوا از تاریخ طولانی برخوردار است.

۲- گزینه ۳   این متن عمدتا با تعریف “پیش بینی آب و هوا و روش آن” ارتباط دارد.

۳- گزینه ۱   کار انسان (در پیش بینی مدرن آب و هوا) یک ضرورت است.

۴- گزینه ۴   کلمه which  در خط آخرمتن  به Time اشاره می کند.

 

متن ششم

For centuries there have been descriptions of unusual behavior happening before and related to earthquakes. In cases where animals show unusual behavior some tens of seconds before a quake, it has been suggested they are responding to the P-waves. These travel through the ground about twice as fast as the S-waves that cause most severe shaking. They predict not the earthquake itself=that has already happened- but only the possible arrival of the more destructive S-waves.

In the 1970s, scientists thought that a practical method for predicting earthquakes would soon be found, but by the 1990s continuing failure led many to question whether it was even possible. Demonstrably successful predictions of large earthquakes have not occurred and the few claims of success are not accepted by all scientists. For example, the most famous claim of a successful prediction is related to the 1975 Haicheng earthquake. A later study said that there was no valid short-team prediction. Extensive searches have reported many possible earthquake signals, but, so far, such signals have not been reliably identified across significant spatial and temporal scales. While part of the scientific community hold that, considering non seismic signals or precursors and given enough resources to study them extensively, prediction might be possible, most scientist are not that positive and some say that earthquake prediction is inherently impossible.

۱٫ The word “They” in paragraph 1 refers to ………. .

    ۱) P-wave        ۲) animals          ۳) S-waves         ۴) both S-waves and P-waves

۲٫ Which of the following can be understood from the passage about scientists’ opinion about earthquake prediction?

    ۱) They do not agree with one another about possibility of earth quake prediction.

    ۲) They believe that using old method such as animal behavior observation is very useful.

    ۳) They argue that due to a change in earthquake types, earthquake prediction is not as exact as it used to be.

    ۴) They state that success in earthquake prediction is more likely if they just engage themselves in short-term predictions.

۳٫ The writer mentions the 1975 Haicheng earthquake in paragraph 2 because it …………. .

    ۱) is well known all over the world.

    ۲) was predicted pretty well and just in time.

    ۳) was one of the strongest earthquakes that could have caused much damage.

    ۴) is claimed to have been predicted, a claim with which not all scientists actually agree.

۴٫ There is enough information in the passage to answer which of the following questions?

    ۱) How much faster do P-waves travel compared to S-waves?

    ۲) Why is it that S-waves are more destructive that P-Waves are?

    ۳) In what cases did scientists fail to predict earthquakes in the 1990s?

    ۴) What kind of unusual animal behavior can be a signal of an upcoming earthquake?

نرجمه متن و پاسخ

در طول قرن ها توصیفاتی درباره رفتار غیر معمول حیوانات قبل از وقوع و در ارتباط با زلزله وجود داشته است. در مواردی که حیوانات چند ده ثانیه قبل از زمین لرزه رفتار غیرعادی نشان می دهند، عقیده بر این است که آنها نسبت به امواج P واکنش نشان می دهند. این امواج با سرعتی تقریبا دو برابر امواج S  که باعث تکان های بسیار شدید می شوند در زمین حرکت می کنند. آنها خود زلزله را پیش بینی نمی کنند – زلزله قبلا رخ داده است – بلکه رسیدن احتمالی امواج مخرب تر S را پیش بینی می کنند.

   در دهه ۱۹۷۰، دانشمندان فکر می کردند که به زودی روشی عملی برای پیش بینی زلزله پیدا خواهد شد، اما در دهه ۱۹۹۰ شکست های پی در پی باعث شد بسیاری تردید کنند که اصولا پیش بینی زلزله امکان پذیر باشد. پیش بینی های موفق قابل توجهی درباره ی زلزله های بزرگ انجام نشده است و معدود ادعاهای موفق توسط دانشمندان مورد موافقت قرار نگرفته است. بعنوان نمونه، مشهورترین ادعا ی پیش بینی موفق به زلزله “های چنگ” سال ۱۹۷۵ مربوط می شود. تحقیقات بعد ی نشان داد که پیش بینی کوتاه مدت معتبری انجام نشده است. در مطالعاتی گسترده نشانه های محتمل فراوانی (برای وقوع) زلزله گزارش شده است، اما تا کنون اعتبار این نشانه ها با معیارهای زمانی و مکانی قابل توجه ثابت نشده است. درحالیکه بخشی از جامعه علمی معتقدند که در نظر گرفتن علایم و یا پیش آمد های غیر لرزه ای و با داشتن منابع کافی برای مطالعه جامع آنها، پیش بینی (زلزله) امکان پذیر می باشد، اکثر دانشمندان تا این حد امیدوار نمی باشند و بعضی می گویند پیش بینی زمین لرزه اساسا غیرممکن است.

 

۱– گزینه ۱   کلمه ی they در پاراگراف ۱ به امواج P اشاره می کند.

۲- گزینه ۱  “آنها با یکدیگر درمورد احتمال پیش بینی وقوع زلزله هم نظر نیستند.”

۳- گزینه ۴  “ادعا می شود که (آن زلزله) پیش بینی شده است، ادعایی که در واقع تمامی دانشمندان با آن موافق نیستند.”

۴- گزینه ۱  “در مقایسه با امواج S ، امواج P چقدر سریعتر حرکت می کنند؟”

 

متن هفتم

When we are learning a foreign language, we tend to think that it is important to understand everything that we hear. But when you are listening to someone talking in your own language, you probably don’t listen at 100% and nor do you probably need/wish to.

Thus, an essential rule for improving your understanding of native English speakers is not to expect to understand everything they say. My wife and I are both from Tokyo in Japan. When we watch DVDs of English television series, we watch with subtitles – if we don’t have subtitles, we sometimes miss about 20% of what is said. However, even if we don’t turn on the subtitles and thus miss 20%, we still understand enough to follow the story.

Understanding enough to follow the plot should be your objective too. By “plot,” I mean a conversation in a restaurant, a formal presentation, a telephone call.

In non-strictly technical or scientific encounters, conversations are often more a means of being together, a socio-cultural event in which relations are established, rather than an opportunity for exchanging information. Most of the time, what is said may be completely irrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. When we go out for dinner with friends, the main object is not to collect useful information but simply to interact with the people we are with and to enjoy each other’s company.

۱٫Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1)?

     ۱) To prove that learning a new language is not easy

     ۲) To show that our knowledge of our native language is perfect

     ۳) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph

     ۴) To state that the mental effort you make to understand when others are talking to you is more that the mental effort you make when you yourself are

۲٫ According to paragraph 2, when one is watching a film, in a foreign language …………. .

     ۱) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the story perfectly enough

     ۲) one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything that the film characters say

     ۳) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watching the film with subtitles

     ۴) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in order to understand the general points in the film

۳٫ In which paragraph  has the author used exemplification to make herself         better understood?

     ۱)Only paragraph 1                                ۲) Only paragraph 2

     ۳) Only paragraph 4                               ۴) Both paragraph 2 and paragraph 4

۴٫ What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragraphs is that this paragraph is concerned more with the role of language in ......…. .

     ۱) bringing people together                      ۲) research – related activities

     ۳) enhancing scientific achievements         ۴) cultural development in the world

نرجمه متن و پاسخ

هنگامي که در حال آموختن یک زبان خارجی هستیم، مایل هستيم که فکر کنیم فهمیدن هر چیزی که می‌شنویم مهم است. اما وقتی که شما در حال گوش دادن به صحبت فردي به زبان خودتان هستید، احتمالاً ۱۰۰ درصد گوش نمی‌دهید و یا اینکه شايد نیاز/ تمایل (به آن) ندارید.

بنابراین، يك اصل ضروری برای بهبود فهم شما از انگلیسی زبانان بومی این نیست که توقع داشته باشید هر آنچه را می‌گویند، متوجه شوید. من و همسرم هر دو اهل توکویوی ژاپن هستیم. وقتی که DVD های سریال‌های تلویزیونی انگلیسی را می‌بینیم، با زیرنویسی نگاه می‌کنیم – اگر زیرنویسی نداشته باشیم، بعضي وقتها حدود ۲۰ درصد چيزي که گفته می‌شود را از دست مي دهیم. با اين وجود حتي اگر زيرنويس را روشن نكنيم و در نتيجه ۲۰ درصد را از دست بدهيم،  هنوز به قدر کافی برای دنبال كردن داستان مي فهميم.

هدف شما هم بايستي به قدر كافي فهمیدن برای دنبال کردن مهمترين بخش موضوع مورد بحث (plot) باشد. منظور من از «مهمترين بخش موضوع مورد بحث» گفتگویی در یک رستوران، ارائه يك سخنرانی رسمی، يك تماس تلفنی است.

در ملاقاتهايي که صرفاً علمی یا فنی نمی‌باشند، گفتگوها معمولا، بیشتر عاملي برای با هم بودن است، یک واقعه اجتماعی- فرهنگی که در آن روابط شکل می‌گیرند تا فرصتی برای تبادل اطلاعات باشند، در اكثر مواقع، آنچه که بيان می‌شود ممكن است کاملاً بی‌ربط باشد. اغلب اوقات صرفا حرف زدن به خودی خود هدف است. وقتی با دوستان برای شام به بیرون می ر‌ویم، هدف اصلی جمع‌آوری اطلاعات مفید نیست بلکه در واقع ارتباط با افرادی که با آنها هستیم و لذت از همراهی با همدیگر مي باشد.

 

 ۱- گزینه ۳ 

متن سوال : چرا نویسنده به تجربة صحبت کردن به زبان مادری اشاره می‌کند (پاراگراف ۱)؟

متن پاسخ گزينه ۳ : كه منظور اصلی ذكر شده در جملۀ پيش‌تر در همان پارگراف را مورد حمایت قرار دهد.

۲- گزینه ۲ 

متن سوال : طبق پارگراف ۲، وقتی شخصی فیلمی را به زبان خارجی تماشا می‌کند

متن پاسخ گزينه ۲ : آن شخص می‌تواند داستان را متوجه شود و از آن لذت ببرد حتی اگر همه چيزي که شخصیت‌های فیلم می‌گویند را متوجه نشود.

۳- گزینه ۴   مطابق متن، هم پارگراف ۲ و هم پاراگراف ۴ نویسنده از مثال زدن استفاده کرده تا خود را بهتر بفهماند.

۴- گزینه ۱   این پاراگراف بیشتر به بررسي نقش زبان “در دور هم جمع کردن انسان ها” پرداخته است.

 

مرور و تمرين رمز افزايش مهارت و گرفتن درصد بالاي ۸۰ در آزمون زبان كنكور!

بدين منظور پكيج مجموعه ۲۵۰۰ تست و نكته و پاسخ تشريحي به همراه ۶۱ دوره آزمون مجازي دكتر هوشيار قويا توصيه مي گردد.

براي تهيه پكيج فوق از طريق وبسايت www.zabankonkur.com سفارش دهيد و يا با تلفن هاي مراكز پخش زير تماس حاصل فرماييد:

۰۲۱۶۶۹۶۸۸۹۶

۰۲۱۶۶۹۶۸۰۲۸

 

موفق و پيروز باشيد

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹