نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت دوم

نكات مهم گرامر زبان كنكور – قسمت دوم

نكات مهم گرامر زبان كنكور قسمت دوم

در اين نوشتار همانند قسمت اول نكات گرامري زبان كنكور، به ذكر نكات مهم و پركاربرد دستور زبان در تست هاي كنكور مطابق كتابهاي درسي مي پردازيم. مرور و تمرين اين نكات در تست هاي نمونه و همچنين سوالات استاندارد زبان كنكور دوره‌هاي گذشته كمك شاياني به يادگيري صحيح و عميق اين موارد خواهد كرد.

نكته گرامري ۱

صفت فاعلي، صفتي است كه از اضافه نمودن ing به فعل ساخته شده و همانگونه كه از اسم آن پيداست، نشاندهنده اين است كه اسم (معمولا غير انسان)، حالتي را در كسي يا چيزي بوجود آورده است.

.It was an interesting program

.The configuration of the game was really confusing

در طرف مقابل، صفت مفعولي مي باشد كه در واقع همان قسمت سوم فعل (Past Participle – p.p.)  بوده و نشاندهنده ايجاد شدن حالتي در اسم (معمولا انسان) مي‌باشد.

.I got bored when I heard the bad news

 .You will be very interested when you review the movie

نكته گرامري ۲

توالي صفت‌ها – اگر براي يك اسم چند صفت بكار برده شود، توالي قرار گرفتن اين صفات بصورت زير خواهد بود:

اسم + (صفت جنس + صفت مليت + صفت رنگ + صفت شكل + صفت سن/اندازه + صفت كيفيت)

                            .We could buy a nice blue Korean cotton blouse from that store

.I saw an interesting old Japanese painting in the art Gallery

نكته گرامري ۳

كاربرد واژه هاي so, such, too, enough

در سالهاي اخير تعداد زيادي تست از كاربرد اين واژه‌ها آمده است كه نكته كليدي پاسخ به آنها، توجه به جمله نتيجه (جمله كامل + that) و يا مصدر نتيجه (مصدر با to) بعد از جاي خالي در متن تست

مي باشد.

نكات تست زير در مورد اين واژه ها را بخاطر بسپاريد:

 • بعد از جملات منفي too بكار نمي رود.
 • بلافاصله بعد از so صفت يا قيد استفاده مي‌شود.
 • بلافاصله بعد از such اسم يا تركيب (اسم و صفت) بكار مي‌رود.
 • معمولا such با اسم همراه مي‌باشد.
 • بعد از too و enough مصدر نتيجه (مصدر با too) بكار مي‌رود.
 • واژه too در جملات با بار معنايي منفي بكار مي‌رود. در اين گونه جملات مفهوم منفي از كلماتي مانند unfortunately، sorry، nothing و يا مشابه آن بكار مي‌رود.
 • واژه‌هاي so و too با اسم بكار نمي‌روند.

 

نمونه هاي كاربردي:

 

.Fortunately, the storm was not strong enough to cause any serious damage to the town

خوشبختانه توفان به اندازه كافي شديد نبود كه خسارتي به شهر وارد آورد.

 

 1. .I am sure we will succeed and get the best result as we have worked 

       b  ۱) such hard                              ۲) enough hard

      b  ۳) so hard enough                      ۴) hard enough

گزينه ۴ پاسخ صحيح مي باشد.

نکته گرامری : با توجه به اینکه جمله داده شده مفهوم مثبت دارد، میتوان از enough به عنوان قید بعد از قید دیگری (hard) استفاده کرد.

معنای جمله: من مطمئنم که موفق خواهیم شد و بهترین نتایج را می گیریم چون به اندازه‌ی کافی سخت کار کرده ایم.

 1. .We were having ……… lot of fun at the party that I didn’t want to finish

     s    ۱) so                ۲) too              ۳) such a               ۴) much a

گزينه ۳ پاسخ صحيح است.

نکته گرامری :                   

جمله + that  + اسم + (صفت) + such

معنی جمله: در مهمانی چنان سرگرمی زیادی را داشتیم که نمی خواستم تمام شود.

 

نكته گرامري ۴

نكاتي در مورد may, might, must, can, could

 • در صورتيكه گوينده در جمله عباراتي كه نشاندهنده شك و ترديد مي‌باشند را آورده باشد، مانند probably, not sure, somewhere, wonder, don’t know ، در اين صورت كلمات may, might و يا منفي آنها مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
 • برعكس حالت قبل، اگر گوينده از نظر خود كاملا مطمئن باشد، و با كلماتي نظير sure, certainly, know that و غيره آورده شود، واژه هاي must, can, can not, could, couldn’t مي توانند كاربرد داشته باشند.

 

 1. ?Sara doesn’t answer the phone. Don’t you think she ……………………. for school

      s   ۱) should have left                        ۲) might leave

       s   ۳) must leave                               ۴) may have left

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

نکته گرامری : ترکیب P.P + have + may احتمال وفوع عملی در گذشته را نشان می دهد.

معنی جمله: سارا جواب تلفن را نمی دهد. آیا فکر نمی کنی که ممکن است به مدرسه رفته باشد؟

 1. .It is not enough to do the task; what is more important is that it ……………. as carefully as possible

      m   ۱) may be done                           ۲) might have done

      m   ۳) must have done                       ۴) should be done

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

نكته گرامري : با توجه به مفهوم جمله، ساختار بكار رفته مجهول مي باشد. بنابراين گزينه‌هاي ۱ و ۴ باقي مي مانند. از طرفي قطعيت گوينده در ابراز عقيده، گزينه ۴ را بعنوان گزينه صحيح معرفي مي نمايد.

معنای جمله: انجام دادن کار کافی نیست، آنچه مهم تر است این است که کار با دقت هرچه تمام تر انجام شود.

و در آخر …

نمونه هايي از كاربرد عملي نكات گرامري توضيح داده شده در اين مقالات در تست‌هاي استاندارد زبان كنكور را مي توانيد در تست‌هاي روزانه كه در كانال تلگرام زبان كنكور ۱۴۰۱ دكتر هوشيار قرار داده مي‌شوند بيابيد.

همچنين در پكيج‌ ۹۹ دوره‌اي آزمون‌هاي زبان كنكور دكتر هوشيار نيز نمونه‌هاي كاربردي فراواني از تست‌هاي گرامر مطالعه و مرور نماييد.

 

با آرزوي موفقيت و شادكامي براي شما عزيزان

گروه آموزشي دكتر هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹