روش تحليل و پاسخگويي به تست هاي درك مطلب زبان كنكور

شايد يكي از مهمترين دغدغه هاي داوطلبان در آزمون زبان كنكور، پاسخ به سوالات درك مطلب كه در قالب دو بخش ريدينگ با موضوعات مختلف (Reading Comprehension Passages) در مدت زمان محدود در نظر گرفته شده براي آنها بوده كه البته در آزمون هاي چند سال اخير نيز مفصل تر و جدي تر از سال هاي قبل مورد توجه طراحان قرار گرفته اند. اين بخش از سوالات بطور كامل از ساير قسمتهاي آزمون، شامل لغات، گرامر و كلوز متفاوت بوده و پاسخ به آنها نيز نيازمند نگرشي متمايز مي باشد.

نكات مهم آمادگي براي سوالات درك مطلب

با توجه به اينكه در تست هاي درك مطلب معمولا از لغات جديد و خارج از دايره لغات موجود در كتاب استفاده مي شود، داوطلبان گرامي بايستي به مهارت مورد نياز در تحليل و پاسخ اين تست ها تسلط پيدا نموده و پاسخ صحيح به سوالات مربوطه كه حدود 35 درصد كل سوالات را شامل مي شوند،‌بدهند. براي كسب مهارت و نوانمندي لازم در اين بخش از سوالات درجه به اينكه در اين تستها معمولا از لغاتس زبان انگليسي، رعايت نكات زير پيشنهاد مي شوند:

  • يكي از مهمترين نكات كليدي در پاسخ به سوالات درك مطلب، توجه به اين نكته است كه لزوما براي جواب به اين تست ها، نيازي به دانستن معني تك تك لغات مورد استفاده در متون نمي باشد. چرا كه وقتي مفهوم و منظور نويسنده متن با دانستن اغلب لغات مورد استفاده در آن فهميده شود، اولا معني لفات مشكل از محل قرارگيري آنها در متن (Context) قابل پيش بيني است، و ثانيا پاسخ به سوالات معمولا نياز مستقيمي به دانستن معناي همه لغات متن پيدا نمي كند. بنابراين با تكيه بر جملات كليدي متن، مخصوصا جملات اول و آخر، مفهوم مورد نطر متن استخراج شده و سپس بررسي ساير جملات، داوطلب را در پاسخ به سوالات مطرح شده راهنمايي مي نمايد.
  • ممارست و تمرين

    ممارست و تمرين بر روي اين بخش از سوالات، مهمترين عامل در پاسخگويي به سوالات اين بخش مي باشد. بنابراين، به داوطلبان عزيز پيشنهاد مي شود با استفاده از مجموعه ۹۰ دوره تست گنجانده شده در نرم افزار هوشيار، حداقل هفته اي دو بار و هر بار يك آزمون، اختصاصا" به سوالات درك مطلب بپردازند و با تمرين و پشتكار بر روي اين بخش، مهارت و توانايي خود را در پاسخگويي به اين قسمت از درس زبان انگليسي افزايش دهند. در مجموعه نرم افزار هوشيار، ترجمه كامل تمامي متون آورده شده و بستر مناسبي براي ممارست و تلاش داوطلبان گرامي فراهم آورده است.

  • علاوه بر موارد فوق، افزايش دايره لغات فراتر از كتب درسي، مي تواند كمك قابل توجهي به پاسخ سوالات درك مطلب بنمايد. بنابراين توجه داوطلبان گرامي به لغات جديدي كه در متون درك مطلب دوره هاي گذشته فرا مي گيرند، و يا لغات جديدي كه بصورت روزمره با آنها مواجه مي شوند، مهارت ايشان را در بخش درك مطلب بطور چشمگيري ارتقاء مي بخشد.

 

نكات و تمرين هاي درك مطلب در وب سايت زبان كنكور هوشيار

به منظور كمك به افزايش مهارت و توانايي داوطلبان گرامي كنكور ۹۸ در مورد نحوه تحليل و پاسخگويي به تست هاي درك مطلب زبان كنكور، در اين وب سايت تعداد قابل توجهي مقاله در مورد روش تحليل اين متون آورده شده است. همچنين، تعدادي مقاله ديگر نيز بعنوان"نمونه هاي تمريني تست هاي درك مطلب" در سايت قرار داده شده (و در ادامه تا زمان كنكور قرار داده خواهد شد) تا به افزايش مهارت و توانايي شما عزيزان كمك نمايد.

 

با آرزوي موفقيت

گروه آموزشي هوشيار