واژگان مهم زبان كنكور – قسمت سوم

واژگان مهم زبان كنكور – قسمت سوم

واژگان مهم زبان كنكور   قسمت سوم

در اين مقاله نيز مانند نگارش قسمت هاي اول و دوم واژگان مهم كنكوري، به ارائه تعدادي از لغات پركاربرد كنكوري مي پردازيم. به عنوان يك پيشنهاد، براي درس زبان كنكور هر روز و حداقل روزي نيم ساعت مطالعه نماييد. مرور و تكرار واژگان، و البته بررسي كاربرد آنها در تست هاي استاندارد، شعاع دايره لغات شما را به شدت افزايش خواهد داد!

با توجه به بودجه بندي سوالات آزمون زبان كنكور، در صورتيكه دايره لغات وسيعي داشته باشيد مي توانيد در پاسخگويي به حداقل ۱۵ تست احتمال موفقيت خود را بطرز چشمگيري افزايش دهيد. بنابراين بايستي برنامه ريزي مناسبي براي يادگيري لغات داشت باشيد. ما هم با افتخار در كنار شما هستيم!

پيشنهاد مي شود تست هاي لغت، كلوزها و درك مطلب هايي كه در كانال تلگرام “زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار” بطور روزانه و رايگان ارائه مي شود را بدقت مطالعه بفرماييد.

باز هم تاكيد مي كنيم، براي حفظ كردن لغات، مرور و تكرار واژگان بسيار بسيار ضروري است!!

  در جداول صفحات بعد، براي نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قيد (adv.) استفاده شده است.

معني فارسي واژه انگليسي
ابتدايي، اساسي Basic  (adj.)
ًحتما For sure  (adv.)
اكثراً Mostly  (adv.)
مربوط، مفيد Relevant  (adj.)
اقتصاد Economy  (n)
توليد كردن، ساختن Manufacture  (v)
صنعت Industry  (n)
تجارت، معامله Trade  (n)
مثال زدن Exemplify  (v)
وجود داشتن Exist (v)
مشترك، متداول Common (adj.)
در حال رشد Growing  (adj.)
گم شده، مفقود Missing  (adj.)
خلاصه كردن Summarize (v)
ارزان Inexpensive (adj.)
تركيب كردن، به هم پيوستن Combine (v)
سرعت دادن (يا گرفتن) Speed up (v)
نياز داشتن Require  (v)
به روز كردن Update (v)
قابل تعويض، جايگزين، مترادف Interchangeable (adj.)
معني فارسي واژه انگليسي
عالي، بزرگ Great (adj.)
گروه خبري Newsgroup (n)
پيوسته، دائم Continuous (adj.)
مقصد Destination (n)
كاربر User  (n)
تمبر، مهر Stamp  (n)
كامپيوتر مركزي Server (n)
پاكت نامه Envelope (n)
وصل كردن، پيوست كردن Attach  (v)
انتقال دادن Transfer  (v)
تور (مثل تور ماهيگيري) Net  (n)
محاسبه كردن Compute (v)
اطلاعات، داده Data  (n)
چند رسانه اي Multimedia (n)
دسترسي داشتن Access  (v)
ارتش Army  (n)
دنبال مطلبي در كتاب گشتن Look up   (v)
عجله كردن Hurry  (v)
گپ زدن، صحبت (دوستانه) كردن Chat  (v)
معتاد Addict  (n)
معني فارسي واژه انگليسي
اضافي Addition  (n)
خريد Shopping  (n)
آموزش از راه دور Distance education  (n)
بيرون آمدن، چاپ شدن Come out  (v)
الكترومغناطيس Electromagnetic  (adj.)
بيشتر، دورتر Further  (adj.)
تقريبا” Nearly  (adj.)
فوتبال Soccer  (n)
باقي ماندن Remain (v)
اندازه گرفتن Measure  (v)
نمونه Sample  (n)
نازك Thin  (adj.)
ضخيم Thick  (adj.)
اشاره كردن، نشان دادن، دلالت كردن Indicate  (v)
مصنوعي، ساختگي Artificial  (adj.)
خلاق، با ابتكار Inventive  (adj.)
دست يافتن، رسيدن Reach  (v)
غلظت، تراكم Density  (n)
دوره، عصر Era  (n)
هدايت، راهنمايي، كمك Guidance  (n)

با آرزوي موفقيت و عالي شدن در آزمون زبان كنكور

گروه آموزشي دكتر هوشيار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹