واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت اول

با توجه به اهمیت یادگیری لغات در پاسخ به تست های آزمون زبان کنکور، در این مقاله به ارائه تعدادی از واژگان مهم کنکوری می پردازیم. در گرد آوری این لغات از کتاب های زبان انگلیسی دو سال آخر دبیرستان، سعی شده است تا حد امکان پراکندگی لغات در دروس و سال های مختلف حفظ گردد، تا داوطلبان عزیز دوره جامع تری از لغات مهم زبان کنکور را تجربه نمایند. در كانال زبان انگليسي كنكور ۹۸ دكتر هوشيار نيز بطور روزانه تست هاي مربوط به لغات و همچنين كلوز تست و درك مطلب كه شامل لغات فراواني مي باشند، ارائه مي گردد و مطالعه روزانه آنها قويا” به داوطلبان گرامي كنكور ۹۸ توصيه مي گردد.

پیشنهاد می شود زمان خاصی در طول روز را به مرور لغات زبان اختصاص دهید تا حافظه شما، عملکرد بهتری در نگهداری و بازیابی این کلمات از خود نشان دهد. بدون تردید تلاش شما در گسترش یادگیری دایره لغات، بطور مستقیم باعث افزایش توانایی و مهارت در پاسخ به تست های زبان کنکور خواهد شد. دوباره تاكيد مي گردد كه براي درس زبان كنكور، مطالعه روزانه تاثير شگفت انگيزي در افزايش درصد تست هاي صحيح شما خواهد داشت، و البته با توجه به ضعف عمومي داوطلبان كنكور در اين درس، افزايش درصد شما در اين آزمون تاثير شگرفي بر تراز و رتبه كل شما خواهد گذاشت.

پس از امروز تلاش خود را آغاز کنید!!

لازم به ذکر است که در جداول زير، برای نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قید (adv.) استفاده شده است.

معنی فارسی

واژه انگلیسی

راحت

Comfortable (adj.)

به طور واضح

Clearly (adv.)

بدون واسطه، مستقیما

Directly (adv.)

جذاب

Attractive (adj.)

از روی قصد و عمد

On purpose

مکث کردن

Pause (v)

حرکت

Movement (n)

جو، فضای حاکم (بر جایی)

Atmosphere (n)

مزاحم کسی شدن

Disturb (v)

تماس گرفتن

Contact (v)

مضطرب، نگران

Anxious (adj.)

افتتاحیه

Opening (adj.)

مثبت، قطعی

Positive (adj.)

واکنش نشان دادن

React (v)

اعتماد (به نفس)

confidence

معرفی کردن

Introduce (v)

ارتباط برقرار کردن

Communicate (v)

احترام گذاشتن

Respect (v)

ترسیدن

Fear (v)

ترسناک

Fearful (adj.)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

جهانی

Global (adj.)

اگزوز ماشین

Exhaust (n)

شمسی

Solar (adj.)

اقیانوس

Ocean (n)

زباله

Trash (n)

انقراض

Extinction (n)

گلخانه

Greenhouse (n)

سیم

Wire (n)

بالا آمدن، طلوع کردن (خورشید)

Rise (v)

نابود کردن

Destroy (v)

گیاه

Plant (n)

کاشتن (گیاه)

Plant (v)

زغال سنگ

Coal (n)

دولت

Government (n)

تنبیه کردن

Punish (v)

پوسته (لایه) زمین

Crust (n)

کمک کردن

Aid (v)

نجات دادن

Survive (v)

مکان یابی کردن

Locate (v)

پس لرزه

Aftershock (n)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

فشار

Pressure (n)

چارچوب (ورودی) در

Doorway (n)

مایع

Liquid (n)

با سر و صدا لرزیدن یا لرزاندن

Rattle (v)

محتمل، ممکن

Probable (adj.)

غیر ممکن

Impossible (adj.)

خوشبختانه

Luckily (adj.)

مرکز

Center (n)

تشکیل دادن

Make up (v)

رخ دادن، بوقوع پیوستن

Occur (v)

وسیله، ابزار

Instrument (n)

کاملا

Entirely (adj.)

لاغر، باریک

Thin (adj.)

ضبط کردن

Record (v)

وحشتناک

Terrible (adj.)

جدا

Separate (adj.)

علامت گذاری، نقطه گذاری

Punctuation (v)

رمان

Novel (n)

صخره

Rock (n)

زبان (انسان)

Tongue (n)

زبان کنکور

زبان کنکور

زبان کنکور

زبان کنکور

با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹