واژگان مهم زبان کنکور –  قسمت دوم

واژگان مهم زبان کنکور –  قسمت دوم

واژگان مهم زبان کنکور – قسمت دوم

در این مقاله نیز مانند نگارش قسمت اول واژگان مهم زبان کنکور، به ارائه تعدادی از لغات پرکاربرد کنکوری می پردازیم. به عنوان یک پیشنهاد، برای درس زبان کنکور هر روز و حداقل روزی نیم ساعت را به مطالعه درس زبان اختصاص دهيد.

با توجه به بودجه بندی سوالات آزمون زبان کنکور، در صورتیکه دایره لغات وسیعی داشته باشید می توانید در پاسخگویی به حداقل ۱۵ تست احتمال موفقیت خود را بطرز چشمگیری افزایش دهید. اصولا فهم معني سوال يكي از اركان مهم پاسخگويي به تست هاي زبان كنكور است و متاسفانه اكثر اشتباهات در اين آزمون، ناشي از درك اشتباه مفهوم سوال مي باشد.

بنابراین بایستی برنامه ریزی مناسبی برای یادگیری لغات داشت باشید. ما هم با همين وب سايت گروه آموزشي هوشيار، كانال زبان كنكور ۹۸ دكتر هوشيار،  CD مجموعه ۹۰ دوره تست هاي كنكور سال هاي گذشته و همچنين مجموعه ۱۵ دوره اي آزمون هاي كنكور پيشين در کنار شما هستیم!

برای حفظ کردن لغات، مرور و تکرار واژگان بسیار بسیار ضروری است!!

  در جداول زير، برای نشان دادن اسم از (n)، فعل (v)، صفت (adj.)، و قید (adv.) استفاده شده است.

معنی فارسی

واژه انگلیسی

ممکن، محتمل

Probable  (adj.)

خوشبختانه

Fortunately  (adv.)

ناگهان

Suddenly  (adv.)

نرم، ملایم

Soft  (adj.)

امکان

Possibility (n)

چسبیدن، گیر کردن

Stick  (v)

واقعیت

Reality  (n)

جامد

Solid  (n)

نقشه کشیدن

Plan  (v)

ساختن

Construct (v)

شهری

urban (adj.)

فقیر

Poor  (adj.)

مقتصد، کم مصرف

Economical  (adj.)

صنعتی کردن

Industrialize (v)

مناسب

Appropriate (adj.)

استخراج کردن

Mine (v)

استخدام کردن

Employ (v)

مرتب کردن

Sort (v)

پرداخت کردن

Pay (v)

مشخص

Specific (adj.)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

علاقه مند

Willing (adj.)

پیشگیری

Prevention (n)

پر حرف

Talkative (adj.)

کشاورزی

Farming (n)

آجر

Brick  (n)

تعطیلات

Vacation  (n)

اتحاد

union (n)

موضوع، مورد، شماره مجله

Issue (n)

استخدام کردن

Hire  (v)

شناختن، قبول کردن

Recognize  (v)

تخمین

Estimate  (n)

ترجیح دادن

Prefer  (v)

خویشاوند

Relative  (n)

راه کار

Strategy  (n)

ارتباط دادن

Relate  (v)

فرش

Carpet  (n)

مواجه شدن

Face  (v)

از عهده کاری برآمدن

Handle  (v)

دزدی و سرقت کردن

Rob  (v)

کشاورزی

Agriculture  (n)

معنی فارسی

واژه انگلیسی

سفر دریایی یا فضایی

Voyage  (n)

ماموریت، سفر کاری

Mission  (n)

غار

Cave  (n)

کشف کردن، بررسی کردن

Explore  (v)

انبوه، عظیم

Massive  (adj.)

اسرار آمیز

Mysterious  (adj.)

دور

Distant  (adj.)

قطب

Pole  (n)

مشاهده کردن، رعایت کردن

Observe (v)

به دور مداری گشتن

Orbit  (v)

شیوه، روش

Style  (n)

قبلی

Former  (adj.)

قابل ملاحظه

Considerable  (adj.)

خواب و رویا دیدن

Dream   (v)

قدیمی، باستانی

Ancient  (adj.)

معدنی

Mineral  (adj.)

شروع کردن، پرتاب کردن (ماهواره)

Launch  (v)

کاوشگر فضایی، جستجو

Probe  (n)

هم اتاقی

Roommate  (n)

بخش، قسمت، واحد اندازه گیری

Unit  (n)

          با آرزوی موفقیت و عالی شدن در آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

ارسال یک نظربا اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹