وبلاگ

درك-2

تست های درک مطلب زبان کنکور – قسمت دوم

تست های درک مطلب زبان کنکور قسمت دوم

در راستای تعالی دانش و مهارت داوطلبان عزیز در آزمون زبان کنکور، در این مقاله به قسمت دوم تحلیل تست های درک مطلب می پردازیم. همان طوری که در قسمت اول اشاره شد، برای پاسخ به تست های این بخش از آمون زبان کنکور، به هیچ وجه نیازی به درک تک تک لغات و جملات نبوده و با اشراف کلی به مطلب مورد بحث، سوالات مطرح شده قابل پاسخ می باشند.

متن زیر که بخشی از آزمون زبان کنکور رشته هنر سال ۹۷ می باشد، راجع به یکی از زلزله های کشور مکزیک می باشد و با توجه به اینکه مطلبی کاملا تخصصی است، برای تمرین و افزایش مهارت دواطلبان گرامی جهت پاسخگویی به این بخش از آزمون زبان کنکور انتخاب شده است. نکته بسیار مهم اینجاست که دانش آموزان بتوانند بدون اشراف قبلی نسبت به واژه های تخصصی مثل aftershock (پس لرزه) و یا magnitude (بزرگی زلزله – معیاری برای سنجش و بیان میزان انرژی آزاد شده حین زلزله) تستهای مربوط به این بخش را پاسخ دهند.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

 

PASSAGE:

The strongest earthquake to hit Mexico for decades left at least 58 dead and hundreds injured on Friday, after wreaking destruction on the country’s south which is a poor region. Rescue workers were struggling to reach isolated rural communities across the worst-hit states of Chiapas and Oaxaca, many of them located high in rugged mountains. The powerful quake damaged buildings as far away as Mexico City. It was also felt in much of Guatemala, where damage to buildings was reported.

Enrique Pena Nieto, the Mexican president, said the quake had registered a magnitude of 8.2, the strongest the country had suffered in more than a century. Mr. Pena Nieto reported more than 260 aftershocks up to a magnitude of 6.1, and warned there could be more to come, encouraging people to stay safe and listen to public announcements. He said the quake was felt by around 50 million of Mexico’s roughly 120 million populations. Schools were closed in 11 states so officials could inspect the buildings for structural damage.

 1. According to the passage, the earthquake …………….

   ۱) mostly affected a poor region of Mexico

   ۲) was felt by all the people in Mexico

   ۳) measured 6.1 on the Richter scale

   ۴) happened near Mexico City

 1. Many of the villages affected by the earthquake …………….

   ۱) received help immediately after the event

   ۲) had already experienced a strong quake

   ۳) were located in the mountains

   ۴) were destroyed to the ground

 1. Which of the following is TRUE about the aftershocks mentioned in the passage?

   ۱) They caused more damage than expected.

   ۲) They were as strong as the earthquake itself.

   ۳) They were greater than two hundred and fifty in number

   ۴) They had worried Mexico’s President because the people seemed careless  about them.

 1. The passage is most probably part of a ………………..

   ۱) scientific paper

   ۲) news report

   ۳) geography book

   ۴) president’s speech

تحلیل متن

همانگونه که ذکر شد، متن فوق حاوی مطالبی در مورد زلزله (Earthquake – Quake) بوده که با نگاه اجمالی اولیه به آن می توان منظور کلی مولف، شامل قدرت زلزله، محل وقوع، میزان خسارت و احساس مردم در شرایط یکی از شدیدترین زلزله های مکزیک پی برد.

در ادامه، ترجمه کامل متن فوق آورده شده است. پیشنهاد می گردد داوطلبان عزیز قبل از مراجعه به این ترجمه، برداشت خود از متن را در جایی یادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند. سپس با ترجمه ارائه شده در زیر و پاسخ صحیح تست ها مقایسه نمایند. این روش، یکی از موثرترین روشهای مطالعه برای سوالات درک مطلب آزمون زبان کنکور می باشد.

ترجمه متن

در طی چندین دهه، قوی‌ترین زلزله‌ای که در مکزیک حادث شد حداقل ۵۸ کشته و صدها مجروح در روز جمعه به جای گذاشت، بعد از ایجاد تخریب بسیار زیان‌آور در جنوب کشور که منطقۀ فقیری است. امدادگران تلاش می‌کردند تا به بخش های روستایی دور افتاده در ایالت‌های Chiapas و Oaxaca که شدیدترین اصابت (تکان زمین) را داشتند دسترسی پیدا کنند، خیلی از آنها در کوه‌های ناهموار قرار داشتند، این زمین لرزه قوی به ساختمان‌های دورتر از مکزوسیتی آسیب رساند. آن (زمین لرزه) در بیشتر مناطق گواتمالا، که خسارت به ساختمان‌ها گزارش شده نیز احساس شده است.

انریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیک گفت این زلزله که با بزرگی ۲/۸ ثبت شده بود، قوی‌ترین زمین لرزه ای است که در طی یک قرن گذشته کشور به آن دچار شده بود (یا متحمل آن شده بود). آقای پنانیتو بیش از ۲۶۰ پس‌لرزه تا بزرگی ۱/۶ را گزارش کرد و هشدار داد که تعداد بیشتری هم می تواند باشد، در حالیکه مردم را تشویق می‌کرد که در جای امن بمانند و به اطلاعیه‌های عمومی گوش دهند. او گفت که این لرزه توسط تقریباً ۵۰ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۲۰ میلیون نفری مکزیک احساس شد. مدارس در ۱۱ ایالت تعطیل شدند تا مقامات بتوانند ساختمان‌ها را برای آسیب‌های سازه ای مورد بازرسی قرار دهند.

 

 1. گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

متن تست : مطابق متن، این زلزله …

پاسخ صحیح: بیشتر بر مناطق فقیر مکزیک اثر گذاشت.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

متن تست :  خیلی از روستاهای تحت تاثیر زلزله …

پاسخ صحیح : در کوه ها قرار داشتند.

 

 1. گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

متن تست : کدامیک از گزینه های زیر در مورد پس لرزه های اشاره شده در متن صحیح می باشند؟

پاسخ صحیح : تعداد آنها بیش از ۲۵۰ تا بود.

 

 1. گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

متن تست : این متن به احتمال زیلد بخشی از یک …  می باشد.

پاسخ صحیح : گزارش خبری

 

با امید عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دکتر هوشیار

درك-1

تست های درک مطلب زبان کنکور– قسمت اول

تست های درک مطلب زبان کنکور قسمت اول

بدون شک يكي از مهمترين دغدغه هاي اخير داوطلبان گرامي در آزمون زبان کنکور، پاسخ به تست هاي درك مطلب بوده است. با توجه به اينكه در آزمونهاي چند سال اخير، سطح مطالب و سوالات در دو بخش درك مطلب قدري مشكل تر از قبل شده ، و از طرفي تعداد سوالات اين قسمت زبان انگليسي، مهارت بيشتر دانش آموزان در اين بخش از درس زبان کنکور را طلب مي نمايد.

در اين راستا، گروه آموزشي هوشيار مقاله هايي تحت عنوان تست هاي درك مطلب زبان کنکور تهيه و بصورت دوره اي در وب سايت قرار خواهد داد. در اين مقاله ها نشان داده خواهد شد كه با استفاده از تكنيك هاي مهارتي، حتي نيازي به درك كامل مطلب براي پاسخ گويي به تست هاي اين بخش از آزمون زبان کنکور نخواهد بود. به هر حال، با توجه به اينكه بين ۸ تا ۱۰ تست درك مطلب در آزمون هاي اخير وجود داشته، تسلط به اين بخش سهم قابل توجهي در هدف “عالي بودن” در آزمون زبان کنکور را ايفا مي نمايد.

در ادامه اين مقاله، به تحليل يك متن درك مطلب نمونه و نحوه پاسخ گويي به سوالات مطرح شده در آن خواهيم پرداخت.

 

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

 

PASSAGE:

Economic circumstances also affect life expectancy, which is a statistical measure of the average time an organism is expected to live. For example, in the United Kingdom, life expectancy in the wealthiest and richest areas is several years higher than in the poorest areas. This may reflect factors such as diet and lifestyle, as well as access to medical care. It may also reflect a selective effect: people with chronic life – threatening illnesses are less likely to become rich or to live in rich areas. In Glasgow, the difference is amongst the highest in the world: life expectancy for males in the heavily deprived Calton area stands at 54, which is 28 years less than in the rich area of Lenzie, which is only 8 km away.

Life expectancy is also likely to be affected by exposure to high levels of highway air pollution or industrial air pollution. This is one way that people’s job can have a major effect on life expectancy. Coal miners (and in prior generations, asbestos cutters) often have lower life expediencies than average life expediencies. Other factors affecting an individual’s life expectancy are genetic illnesses, drug use, tobacco smoking, fatness, access to health care, diet and exercise.

 1. What does the paragraph before this passage most probably discuss?

۱) A factor or factors influencing life expectancy

۲) When the idea of life expectancy first appeared

۳) People’s economic conditions in different countries

۴) Why people now live longer than they did in the past

 1. What aspect of life expectancy in the United Kingdom does the first paragraph deal with?

۱) The reasons why it is so high

۲) Techniques used to increase it

۳) Why it is not fixed from year to year

۴) How it is affected by people’s economic conditions

 1. The word “which” in the first paragraph refers to ……………

۱) Glasgow                          ۲) difference

۳) Calton area                    ۴) life expectancy

 1. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor affecting life expectancy?

۱) Job                                   ۲) Country one lives in

۳) Diet and exercise           ۴) Access to health care

 

تحليل  متن

متن فوق حاوي مطالبي در مورد اميد به زندگي (expectancy) بوده كه با نگاه اجمالي اوليه به آن مي توان منظور كلي مولف، شامل تاثير ميزان رفاه و شرايط اقتصادي، سبك زندگي، محل زندگي و شغل بر ميزان اميد به زندگي انسان ها را دريافت. پس از اين مطالعه اجمالي و دريافت مقصود متن، مطالعه دقيق تر آن جزييات بيشتري از ايده پردازي مولف آن را براي خواننده روشن مي سازد.

در ادامه، ترجمه كامل متن فوق آورده شده است. پيشنهاد مي گردد داوطلبان عزيز قبل از مراجعه به اين ترجمه، برداشت خود از متن را در جايي يادداشت نموده و پاسخ تست ها را حدس بزنند. سپس با ترجمه ارائه شده در زير و پاسخ صحيح تست ها مقايسه نمايند. اين روش، يكي از موثرترين روشهاي مطالعه براي سوالات درك مطلب آزمون زبان کنکور مي باشد.

ترجمه متن

شرایط اقتصادی هم بر امید به زندگی، که یک مقیاس آماری از زمان متوسطی است که یک موجود زنده انتظار دارد که زنده بماند، تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، در بريتانيا، امید به زندگی در مرفه‌ترین و ثروتمندترین مناطق، چندین سال بیشتر از فقیرترین مناطق است. این ممکن است انعكاس دهنده عواملی از قبیل رژیم غذایی و سبک زندگی، و همچنين دسترسی به مراقبت پزشکی باشد.

همچنين آن ممکن است اثری انتخابی را منعکس سازد : افراد با بیماری‌های مزمن تهدید‌کنندۀ زندگی به احتمال کمتر ثروتمند می‌شوند یا اینکه که در مناطق ثروتمند زندگی می‌کنند. در گلاسکو این اختلاف در میان بالاترین در دنیاست: امید به زندگی برای مردان در منطقۀ به شدت محروم کلتن (Calton) 54 سال است که آن ۲۸ سال کمتر از منطقة ثروتمند لنزی (Lenzie) است، که فقط ۸ کیلومتر دورتر است.

امید به زندگی همچنین احتمالاً از در معرض آلودگی هوای بزرگراه یا آلودگی هوای صنعتی بودن، تاثير مي پذيرد. این يكي از مواردي است که شغل افراد می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر امید به‌زندگی بگذارد. كارگران معدن زغال سنگ (و در نسل‌های پیشین، قطع‌کننده‌های آزبست) اغلب امید به زندگی کمتری نسبت به متوسط اميد به زندگي داشتند. ساير عوامل تاثير گذار بر اميد به زندگي افراد شامل بيماريهاي ژنتيكي، استفاده از مواد مخدر، كشيدن تنباكو، چاقي، دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي، رژيم غذايي و ورزش مي باشند.

 

 1. گزينه ۱ پاسخ صحيح است.

متن تست : پاراگراف قبل از این متن احتمالاً در مورد چه چیزی بحث می‌کند؟

پاسخ صحيح: عامل یا عواملی که بر امید به زندگی تأثیر می‌گذارد.

 

 1. گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

متن تست :  پاراگراف اول به کدام جنبه از امید به زندگی در انگلستان ارتباط دارد؟

پاسخ صحيح : چگونه آن (امید به زندگی) تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد.

 

 1. گزينه ۴ پاسخ صحيح است.

از متن كاملا واضح مي باشد كه کلمۀ which در پارگراف اول به امید به زندگی (expectancy) اشاره می‌کند.

 

 1. گزينه ۲ پاسخ صحيح است.

متن تست : به کدامیک از موارد زیر به‌عنوان عامل تأثیر‌گذار بر امید به زندگی اشاره نشده است؟

پاسخ صحيح : کشوری که شخص در آن زندگی می‌کند.

 

به اميد عالی شدن آزمون زبان کنکور

گروه آموزشی دكتر هوشيار

logo tajrobi

سؤالات و پاسخ های تشریحی آزمون زبان كنكور رشته علوم تجربی سال ۹۷

دانلود فایل :

تست ها و پاسخ های تشریحی آزمون زبان كنكور رشته علوم تجربي سال 97

در اين مجموعه، تست ها و پاسخ تشريحي درس زبان كنكور آزمون سراسري رشته علوم تجربي سال 1397 با قابليت دانلود رايگان براي شما داوطلبان عزيز بارگذاري مي گردد.

 ...البته
تاكيد مي گردد كه با توجه به مشابه بودن بودجه بندي و سطح سوالات زبان كنكور رشته هاي علوم تجربي، علوم رياضي، علوم انساني و حتي هنر، تمامي داوطلبان رشته هاي فوق مي توانند از آزمون هاي يكديگر براي تمرين استفاده نموده و مهارت خود را در آزمون اصلي زبان كنكور رشته خود بالا ببرند.

 ...فرمت نوشتاري
در ضمن فرمت نوشتاري و رنگ بندي اين نوشتار دقيقا مشابه فايل هاي موجود در نرم افزار زبان دكتر هوشيار انتخاب شده تا كاربران گرامي بتوانند نگرش مناسبي نسبت به مجموعه زبان كنكور هوشيار داشته باشند

 ...پيشنهاد ما
پيشنهاد مي گردد قبل از رجوع به پاسخ ها، سعي كنيد خودتان در زمان بيست دقيقه به سوالات پاسخ دهيد، سپس صحت جواب هايتان را با پاسخ هاي تشريحي ذكر شده كنترل و نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي و توجه نماييد.

...توصيه ما براي زبان كنكور
با توجه به اينكه درس زبان انگليسي معمولا كمتر مورد توجه دانش آموزان قرار مي گيرد، با قدري تلاش و كوشش مي توانيد براحتي درصد خوب و رتبه خيلي خوبي در اين آزمون داشته باشيد. بنابراين با اختصاص زمان مناسب براي اين درس، رتبه كلي خود در آزمون كنكور 99 را به طور قابل توجهي بهبود بخشيد!

 ...درباره بودجه بندي زبان كنكور
با توجه به ساختار بودجه بندي آزمون زبان كنكور، تسلط بر واژگان و همچنين نكات گرامري بسيار مهم مي باشد. سعي كنيد هر روز و حداقل نيم ساعت در روز را به مرور واژگان اختصاص دهيد.

همچنين، براي تسلط به تست هاي كلوز و درك مطلب، پيشنهاد مي شود حداقل 80 تست كلوز و 160 تست درك مطلب را مرور بفرماييد.

مجموعه تست هاي زبان كنكور هوشيار
با استفاده از پكيج مجموعه 99 دوره تست هاي آزمون هاي زبان كنكور سال هاي قبل رشته هاي علوم تجربي، رياضي و انساني، مهارت و تسلط خود را بر پاسخ گويي به تست هاي واژگان، گرامر، كلوز و درك مطلب به نحو چشم گيري افزايش دهيد.

شايان ذكر است كه با استفاده از قابليت آزمون مجازي 60 آزمون استاندارد در مجموعه فوق، قابليت سنجش ميزان پيشرفت خود را نيز به طور كاملا شفاف ارزياي مي نماييد.

با آرزوي موفقيت و بهروزي شما عزيزان

گروه آموزشي دكتر هوشيار

1

سوالات کنکور عمومی سال ۱۳۹۷

علوم ریاضی
riazi
علوم تجربی
tajrobi
علوم انسانی
ensani

 97 سوالات زبان كنكور و ساير دروس عمومي آزمون هاي كنكور سال 

به منظور دسترسي داوطلبان گرامي به سوالات زبان كنكور و ساير دروس عمومي آزمون هاي كنكور سال 97 در رشته هاي مختلف علوم تجربي، رياضي و انساني، فايل دفترچه تست هاي عمومي در اينجا در اختيار داوطلبان عزيز قرار مي گيرد.

پيشنهاد ما

توصيه مي كنيم كه در كنار خواندن مطالب درسي، ار حالا نيم نگاهي هم به روش ها و نكات مهم تست زني هم داشته باشيد. بنابراين در مورد درس زبان كنكور هم، به موازات مطالعه كتابهاي درسي سه سال گذشته، مرور تستهاي آزمون هاي گذشته با مطالعه دقيق پاسخ هاي تشريحي و نكات گرامري، تمرين لغات و متون درك مطلب، در افزايش مهارت داوطلبان عزيز در اين درس نيز كارآمد خواهد بود. شايان ذكر است كه مرور كتاب هاي درسي زبان انگليسي قبل از سه سال آخر نيز، در يادآوري لغات و استفاده از آنها در تست هاي درك مطلب بسيار مفيد مي باشند.

آمار چه مي گويد 

در سال 97 يك ميليون و دوازده هزار نفر در كنكور شركت كرده اند و پيش بيني مي شود سال آينده نيز تعداد مشابه و يا اندكي بيشتر داوطلب داشته باشيم، آيا مي دانيد كه با داشتن درصد بالاي 85 درصد در دروس عمومي بخصوص زبان انگليسي، علي رغم سادگي و امكان حصول با قدري مزالعه بيشتر و با برنامه ريزي بهتر، رتبه كل داوطلب به وميزان قابل ملاحظه اي افزايش پيدا مي كند؟ پس لطفا از حالا بفكر باشيد!

و اما ...

اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با مديريت زمان،  كنترل استرس، مديريت اتفاقات نا خواسته و به حداقل رساندن اشتباهات در آزمون به كمك شبيه سازي جلسه آزمون، كه همگي با تمركز و تمرين بر روي بخش هاي مختلف نرم افزار كنكور زبان هوشيار قابل دستيابي

مي باشند.

 با آرزوي موفقيت براي شما بزرگواران

 

گروه آموزشي هوشيار

digital composite of School materials and apple with library background

براي آزمون زبان كنكور ۹۸ از همين حالا شروع كنيد!

براي آزمون زبان كنكور ۹۸ از همين حالا شروع كنيد!

 

 

شايد برخي از دانش آموزان و يا داوطلبان مجدد كنكور تصور مي كنند هنوز براي شروع درس زبان كنكور زود باشه، اما به اين دسته از عزيزان بايد عرض كنيم كه مراقب باشيد، براي زبان كنكور خيلي زود دير مي شه!! بنابراين قدر وقت و فرصت باقيمانده رو حسابي بدونين!

 

پيشنهاد ما …

توصيه مي كنيم كه در كنار خواندن مطالب درسي، ار حالا نيم نگاهي هم به روش ها و نكات مهم تست زني هم داشته باشيد. بنابراين در مورد درس زبان كنكور هم، به موازات مطالعه كتابهاي درسي سه سال گذشته، مرور تستهاي آزمون هاي گذشته با مطالعه دقيق پاسخ هاي تشريحي و نكات گرامري، تمرين لغات و متون درك مطلب، در افزايش مهارت داوطلبان عزيز در اين درس نيز كارآمد خواهد بود. شايان ذكر است كه مرور كتاب هاي درسي زبان انگليسي قبل از سه سال آخر نيز، در يادآوري لغات و استفاده از آنها در تست هاي درك مطلب بسيار مفيد مي باشند.

آمار چه مي گويد …

در سال ۹۷ يك ميليون و دوازده هزار نفر در كنكور شركت كرده اند و پيش بيني مي شود سال آينده نيز تعداد مشابه و يا اندكي بيشتر داوطلب داشته باشيم، آيا مي دانيد كه با داشتن درصد بالاي ۸۵ درصد در درس زبان انگليسي، رتبه كل داوطلب به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش پيدا مي كند؟ پس لطفا از حالا بفكر باشيد!

و اما …

اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با مديريت زمان،  كنترل استرس، مديريت اتفاقات نا خواسته و به حداقل رساندن اشتباهات در آزمون به كمك شبيه سازي جلسه آزمون، كه همگي با تمركز و تمرين بر روي بخش هاي مختلف نرم افزار كنكور زبان هوشيار قابل دستيابي مي باشند.

 

 

اميد است داوطلبان گرامي با تلاش و كوشش، در آزمون كنكور كه مي تواند تعيين كننده مسير كار حرفه اي و زندگي آينده ايشان باشد، سربلند و پيروز باشند. در اين راستا، مطالعه، مرور، تكرار و تمرين نكات پر اهميت مخصوصا در درس زبان كنكور، بسيار با اهميت و قابل توصيه و تاكيد مي باشد.

 

 

شاد و سربلند باشيد

گروه آموزشي هوشيار

لوگوي كلاس ها

ثبت نام در كلاس هاي خصوصي و نيمه خصوصي زبان كنكور دكتر هوشيار

ثبت نام در كلاس هاي خصوصي و نيمه خصوصي زبان كنكور دكتر هوشيار

به منظور افزايش مهارت داوطلبان گرامي در آزمون زبان كنكور، گروه آموزشي هوشيار ايده “تمركز بر هدف اصلي” را با تكيه بر استاندارد سازي مطالب مورد بحث و تمرين ها وتست زني هاي مربوطه ارائه نموده است. اصولا روش دكتر هوشيار بر ايده تمركز و تمرين فراوان بر نكات مهم و اصلي كنكوري كه مي تواند تاثير بسزايي در اخذ درصدهاي بالا و عالي داوطلبان گرامي داشته باشد، استوار است.

بنابراين از همان اولين جلسه، تحليل و پاسخ گويي تست هاي استاندارد بهمراه ارائه نكات و تكنيك هاي زدن اين گونه تست ها مورد توجه قرار مي گيرند. بدين ترتيب دانش آموزان گرامي به مرور افزايش مهارت و توانايي خود در پاسخ گويي به تست هاي زبان كنكور احساس مي نمايند. اين مطلب با اخذ آزمون هاي متوالي از حاضرين در جلسات بررسي و مشاهده مي شود.

درباره كلاس ها …

كلاس ها بر اساس آخرين بودجه بندي آزمون زبان كنكور برمامه ريزي شده و تاكيد بر بخش گرامر، لغات، كلوز تست و همچنين درك مطلب متناسب با قوت و ضعف دانش آموزان در هر يك از موارد فوق انجام مي پذيرد. البته مسلما موفقيت داوطلبان عزيز در درس زبان انگليسي به طور مستقيم با ميزان مطالعه و تلاش دروس و خصوصا افزايش دايره لغات ذهني مرتبط مي باشد. البته به منظور جلوگيري در اتلاف وقت بسيار پر ارزش داوطلبان در اين مقطع بسيار حساس كنكور، هدفمند سازي و جهت دهي مناسب مطالعات و تمربن هاي مربوطه و در نهايت زدن به هدف اصلي، از مهمترين چالش هاي اين دوره ها خواهد بود.

براي شركت در كلاسهاي خصوصي و نيمه خصوصي درس زبان كنكور دكتر هوشيار، كافي است با شماره ۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹ تماس گرفته و يا با ارسال پيامك به شماره فوق، از برنامه و زمان بندي كلاس ها مطلع گرديد. البته نشكيل كلاس ها بصورت نيمه خصوصي (گروهي) در اولويت مي باشد.

در ضمن داوطلبان گرامي مي توانند براي دريافت مشاوره در مورد درس زبان انگليسي نيز با تنظيم وقت از طريق پيامك به همان شماره تماس حاصل نمايند.

 

 

با آرزوي موفقيت داوطلبان گرامي

گروه آموزشي دكتر هوشيار

logo-magh1

نكته هاي كليدي براي موفقيت در تست هاي درك مطلب زبان كنكور

روش تحليل و پاسخگويي به تست هاي درك مطلب زبان كنكور

شايد يكي از مهمترين دغدغه هاي داوطلبان در آزمون زبان كنكور، پاسخ به سوالات درك مطلب كه در قالب دو بخش ريدينگ با موضوعات مختلف (Reading Comprehension Passages) در مدت زمان محدود در نظر گرفته شده براي آنها بوده كه البته در آزمون هاي چند سال اخير نيز مفصل تر و جدي تر از سال هاي قبل مورد توجه طراحان قرار گرفته اند. اين بخش از سوالات بطور كامل از ساير قسمتهاي آزمون، شامل لغات، گرامر و كلوز متفاوت بوده و پاسخ به آنها نيز نيازمند نگرشي متمايز مي باشد.

نكات مهم آمادگي براي سوالات درك مطلب

با توجه به اينكه در تست هاي درك مطلب معمولا از لغات جديد و خارج از دايره لغات موجود در كتاب استفاده مي شود، داوطلبان گرامي بايستي به مهارت مورد نياز در تحليل و پاسخ اين تست ها تسلط پيدا نموده و پاسخ صحيح به سوالات مربوطه كه حدود 35 درصد كل سوالات را شامل مي شوند،‌بدهند. براي كسب مهارت و نوانمندي لازم در اين بخش از سوالات درجه به اينكه در اين تستها معمولا از لغاتس زبان انگليسي، رعايت نكات زير پيشنهاد مي شوند:

 • يكي از مهمترين نكات كليدي در پاسخ به سوالات درك مطلب، توجه به اين نكته است كه لزوما براي جواب به اين تست ها، نيازي به دانستن معني تك تك لغات مورد استفاده در متون نمي باشد. چرا كه وقتي مفهوم و منظور نويسنده متن با دانستن اغلب لغات مورد استفاده در آن فهميده شود، اولا معني لفات مشكل از محل قرارگيري آنها در متن (Context) قابل پيش بيني است، و ثانيا پاسخ به سوالات معمولا نياز مستقيمي به دانستن معناي همه لغات متن پيدا نمي كند. بنابراين با تكيه بر جملات كليدي متن، مخصوصا جملات اول و آخر، مفهوم مورد نطر متن استخراج شده و سپس بررسي ساير جملات، داوطلب را در پاسخ به سوالات مطرح شده راهنمايي مي نمايد.
 • ممارست و تمرين

  ممارست و تمرين بر روي اين بخش از سوالات، مهمترين عامل در پاسخگويي به سوالات اين بخش مي باشد. بنابراين، به داوطلبان عزيز پيشنهاد مي شود با استفاده از مجموعه 90 دوره تست گنجانده شده در نرم افزار هوشيار، حداقل هفته اي دو بار و هر بار يك آزمون، اختصاصا" به سوالات درك مطلب بپردازند و با تمرين و پشتكار بر روي اين بخش، مهارت و توانايي خود را در پاسخگويي به اين قسمت از درس زبان انگليسي افزايش دهند. در مجموعه نرم افزار هوشيار، ترجمه كامل تمامي متون آورده شده و بستر مناسبي براي ممارست و تلاش داوطلبان گرامي فراهم آورده است.

 • علاوه بر موارد فوق، افزايش دايره لغات فراتر از كتب درسي، مي تواند كمك قابل توجهي به پاسخ سوالات درك مطلب بنمايد. بنابراين توجه داوطلبان گرامي به لغات جديدي كه در متون درك مطلب دوره هاي گذشته فرا مي گيرند، و يا لغات جديدي كه بصورت روزمره با آنها مواجه مي شوند، مهارت ايشان را در بخش درك مطلب بطور چشمگيري ارتقاء مي بخشد.

 

نكات و تمرين هاي درك مطلب در وب سايت زبان كنكور هوشيار

به منظور كمك به افزايش مهارت و توانايي داوطلبان گرامي كنكور 98 در مورد نحوه تحليل و پاسخگويي به تست هاي درك مطلب زبان كنكور، در اين وب سايت تعداد قابل توجهي مقاله در مورد روش تحليل اين متون آورده شده است. همچنين، تعدادي مقاله ديگر نيز بعنوان"نمونه هاي تمريني تست هاي درك مطلب" در سايت قرار داده شده (و در ادامه تا زمان كنكور قرار داده خواهد شد) تا به افزايش مهارت و توانايي شما عزيزان كمك نمايد.

 

با آرزوي موفقيت

گروه آموزشي هوشيار

با اشتراک در گروه تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید.

شبکه های اجتماعی

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پخش تهران و شهرستان (ارسال رايگان براي شهر تهران): فروشگاه گل ریزان 02166968028

تماس

شنبه تا چهارشنبه۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
شماره تماس پشتيباني علمي و فني :۰۹۹۰۱۰۳۱۶۲۹